Hộp đăng ký 0

Giới thiệu
Tổ hợp giáo dục ICANDO


Tổ hợp giáo dục ICANDO
là tổ hợp các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và tư vấn với sứ mệnh phát triển nguồn nhân lực, giúp cho mỗi người phát huy tối đa năng lực của mình dựa trên sự lựa chọn nghề nghiệp, môi trường đúng đắn, phù hợp để sống trọn vẹn và hạnh phúc trong mỗi ngày. 

Triết lý giáo dục

Mỗi con người đều có năng khiếu, tố chất và tính cách riêng biệt. Giáo dục có vai trò phát hiện, phát triển và phát huy năng khiếu riêng của mỗi người. 
LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG
  • Tư vấn hướng nghiệp cho cá nhân
  • Tư vấn xây dựng hệ thống quản trị doanh nghiệp
  • Giáo dục thay đổi nhận thức cá nhân
  • Đào tạo thay đổi hành vi, kỹ năng nghề nghiệp


    Theo danh mục

    Tất cả dịch vụ